The popular an online instagram service
محمدامين
@mohammadaminhajikarimi در جوانى پاك بودن شيوه ى پيغمبرى است ور نه هر گبرى زپيرى ميشود پر هيز كار

Images by mohammadaminhajikarimi

@mohammadaminhajikarimi
غمگین نباشید ... چرا که خوشبختی می‌تواند از درون تلخ‌ترین روزهای زندگی شما، زاده شود … باورکن ... در تقدیر هر انسانی معجزه‌ای از طرف خدا تعیین شده که قطعاً در زندگی، در زمان مناسب نمایان خواهد شد! یک شخص خاص ... یک اتفاق خاص ... یا یک موهبت خاص ... منتظر اعجاز خدا در زندگی‌ات باش بدون ذره ای تردید ...
11:08 AM Dec 23, 2016
7
@mohammadaminhajikarimi
یا علی مدد پیش به سوی راستی و پرهیز از دروغ
01:42 PM Dec 3, 2016
1
@mohammadaminhajikarimi
نمایش شبه قاره کاشان و حومه از شبکه یک #کاشان#فقط کاشان#
10:53 PM Nov 25, 2016
5
@mohammadaminhajikarimi
عمر سریع میگذره انگار همین دیروز بود -دفتر جزوه و تمرین شیمی که امروز تو کمدم پیدا کردم -۷ سال
02:48 PM Nov 21, 2016
4
@mohammadaminhajikarimi
غریب -مظلوم-کریم-امام حسن
12:44 AM Nov 7, 2016
1
@mohammadaminhajikarimi
کلیدهای خوشبختی
01:47 PM Sep 23, 2016
5
@mohammadaminhajikarimi
عکس کاملا بدون افکت غروب بسیار زیبا
10:58 AM Sep 8, 2016
4
@mohammadaminhajikarimi
بدون شرح
10:54 AM Aug 27, 2016
8
@mohammadaminhajikarimi
07:00 PM Dec 31, 1969
1
@mohammadaminhajikarimi
07:00 PM Dec 31, 1969
1
@mohammadaminhajikarimi
07:00 PM Dec 31, 1969
2
@mohammadaminhajikarimi
07:00 PM Dec 31, 1969
0
@mohammadaminhajikarimi
07:00 PM Dec 31, 1969
2
@mohammadaminhajikarimi
07:00 PM Dec 31, 1969
3
@mohammadaminhajikarimi
07:00 PM Dec 31, 1969
4
@mohammadaminhajikarimi
ونیز- ایتالیا
09:55 AM Mar 25, 2016
1
@mohammadaminhajikarimi
ونیز-ایتالیا
09:53 AM Mar 25, 2016
3
@mohammadaminhajikarimi
کلیسای duamo -فلورانس -ایتالیا
09:07 AM Mar 25, 2016
2
@mohammadaminhajikarimi
قسمتی از داخل کلیسای واتیکان
03:39 PM Mar 21, 2016
4
@mohammadaminhajikarimi
واتیکان -کوچکترین کشور جهان و محل اقامت پاپ رهبر کاتولیک ها
03:36 PM Mar 21, 2016
0
NEXT PHOTOS