The popular an online instagram service
سید مرتضی
@oliver12331 سید مرتضی .... یه بارسایی اتیشی... بیست و دو سالمه.... اهل قم................. دوست داشتی فالو کن... عزت زیاد..........

Images by oliver12331

@oliver12331
07:00 PM Dec 31, 1969
0
@oliver12331
07:00 PM Dec 31, 1969
0
@oliver12331
دو سه تا عشق.
03:00 PM Jan 21, 2017
0
@oliver12331
07:00 PM Dec 31, 1969
0
@oliver12331
07:00 PM Dec 31, 1969
0
@oliver12331
07:00 PM Dec 31, 1969
0
@oliver12331
07:00 PM Dec 31, 1969
0
@oliver12331
اگشت اتهام به سوی تباس..اینم از پیکه که به فریاد رسیده..حق داره ...تا حالا چهار تا پنالتی نگرفتن ...
04:28 AM Jan 9, 2017
1
@oliver12331
اینم اعتراض پیکه به تباس رعیس لالیگاه ...دم پرز گرم خوب پولی بش داده ...
04:27 AM Jan 9, 2017
1
@oliver12331
صحنه های هر دو پنالتی که درست بود و گرفته نشود .نمادی از مادرید پرستی.
04:22 AM Jan 9, 2017
0
@oliver12331
وباز هم مادرید پرستان ...باعث توقف .بارسلونا میشوند
04:17 AM Jan 9, 2017
0
@oliver12331
ناراحتی مسی .از حرکتی روی امتیتی شد ....و امن خطای پنالتی که روی نیمار صورت گرفت ..کاملا واضحه دارن زمینرو واسه برد همه جوره فراهم میکنن ..دیگه وقتشه .پرز با پولاش به یه حا برسه .
08:26 AM Jan 7, 2017
0
@oliver12331
خشوند در این حد.که فریاد میزند .کمک..::O
08:22 AM Jan 7, 2017
0
@oliver12331
وباز هم غزاوت های نادریت داوران باعث باخت میشود ...
08:16 AM Jan 7, 2017
0
@oliver12331
07:00 PM Dec 31, 1969
0
@oliver12331
♡♥♡♥
04:51 AM Jan 3, 2017
0
@oliver12331
سه تا عشق ...امدن برا بازی بیلباعو اماده شن .:-)
04:47 AM Jan 3, 2017
0
@oliver12331
07:00 PM Dec 31, 1969
1
@oliver12331
07:00 PM Dec 31, 1969
0
@oliver12331
شب یلدای حمتون خوش و یخ ...)))
01:37 PM Dec 20, 2016
0
NEXT PHOTOS